Comunicat de presă

Data:          Martie 2021

‘’Consolidarea pozitiei pe piata a firmei Pilot Power Tuning S.R.L prin achizitia de echipamente performante’’

 

 

Tipul materialului: Comunicat de presa

Titlul proiectului: Consolidarea pozitiei pe piata a firmei Pilot Power Tuning S.R.L prin achizitia de echipamente performante’’

 

Numele beneficiarului: Pilot Power Tuning S.R.L

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului il  reprezinata  il reprezinata consolidarea pozitiei pe piata a firmei Pilot Power Tuning SRL prin cresterea competitivitatii economice ca urmare a dezvoltarii unei noi activitati a societatii, prin fabricarea paharelor si farfuriilor de carton cu ajutorul echipamentelor de ultima generatie ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului.

Obiectivele specifice  proiectului sunt:

1.Cresterea competitivitatii si productivitatii muncii prin realizarea de investitii in echipamente performante

  1. Crearea de noi locuri de munca in cadrul firmei
  2. Cresterea cifrei de afaceri

Valoarea totala a proiectului : 1.303.088,78 lei

Finantarea nerambursabila : 875.478,56 lei

Valoare contributiei europene(FEDR): 744.156,77 lei

Valoarea contributiei din Bugetul National ;  131.321,79 lei

Rezultatele proiectului:

1.Achizitionarea unei linii de echipamente de productie farfurii si pahare de unica folosinta din hartie cat si a unor panouri fotovoltaice cu scopul eficientizarii consumului de energie din interiorul sectiei de productie.

  1. Cresterea personalului firmei cu 5 noi salariati.
  2. Cresterea cifrei de afaceri  in 3 ani de la finalizarea implementarii

 

Impactul proiectului: Mediul de afaceri la nivel regional si national – prin stimularea competitivitatii IMM-urilor

– Din punct de vedere social, cinci persoane (din care o persoana din categoriile defavorizate) va putea beneficia de locurile de munca

nou creat prin implementarea proiectului.

– Statul roman – prin atragerea de taxe si impozite aferente vanzarilor de servicii si noilor locuri de munca, scaderea costurilor sociale

aferente somerilor.

– ANOFM/AJOFM – prin crearea a cinci locuri de munca, proiectul va contribui la reducerea impactului somajului in regiune.

Data începerii şi finalizării proiectului :

Data inceperii proiectului 1.07.2019

Data finalizarii proiectului : 31.03.2021

Codul MySMIS: 132156

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programului Operaţional Regional 2014-2020

facebook.com/inforegio.ro